MN_BASE
MN_SPONSORS
MN_YEAR
MN_LANG
MN_GALERY
MN_COUNCIL
MN_PARLAMENT
MN_CLASS
MN_LOGIN

English Visits

1391678063.jpg je rozšíření výuky anglického jazyka v 1. až 9. třídě o vstupy rodilého mluvčího do nejazykových hodin (hodina týdně v každé třídě) zpravidla za přítomnosti učitelů daného předmětu, kteří zajišťují jazykovou a obsahovou podporu pro žáky. Vstupy budeme realizovat v hodinách matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, pracovních činností, výtvarné a tělesné výchovy na I. stupni, resp. v hodinách zeměpisu, dějepisu, pracovních činnostech, občanské, hudební a výtvarné výchově na II. stupni. Od žáků se očekává, že budou schopni v těchto hodinách reagovat, vstřebávat látku a ústně i písemně se vyjadřovat. Cílem těchto vstupů bude zpracovaný tematický projekt v anglickém jazyce, který děti budou prezentovat před ostatními spolužáky.

Green Team

1391678592.jpg děti z 5. až 9. třídy si mohou během dvou hodin týdně aktivní a nenásilnou formou rozšířit znalosti z oboru ekologie a přírodovědy v angličtině s rodilým mluvčím. Čekají je outdoor aktivity a praktické rozšíření znalostí formou „learning by doing“.

Cooking Club

1391678480.jpg je kroužek vaření, který dětem z druhého stupně rozšiřuje slovní zásobu v kulinářské oblasti (stolování, zdravá výživa, vaření...).


English Box

1391678230.jpgje odpolední hodinový program v kombinaci rodilého mluvčího a paní učitelky AJ. Projekt je určen dětem 1. až 5. třídy, je možné dítě přihlásit i na více hodin týdně (po, út a čt od cca 13,15 do 15,00 hod.). Děti mají prostor aplikovat vědomosti a slovní zásobu získanou v hodinách AJ v přímém kontaktu a běžných situacích s rodilým mluvčím. Osvojují si "Everyday English", učí se rychle a spontánně reagovat na otázky. Zdokonalují se v intonaci a přízvuku britské angličtiny. Výuka je vedena zábavnou formou, při které se aktivity rychle střídají a děti zapojují rozdílné smysly. Při hodinách malují, zpívají, pohybují se a pracují. Nemají však pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Hodiny jsou vedeny paní učitelkou angličtiny a rodilým mluvčím.Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionProŠkoly.cz
© jpsk 2012