OPVVV II. - výzva 2.

{IMG_48}

Název projektu projektu: Rozvoj EU Univerzum – etapa II.
Výzva č.: č. 02_18_064 Šablony II
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0016000
Místo konání: SZŠ Univerzum, s.r.o. Českolipská 373, Praha 9
Zahájení projektu 1. září 2019
Ukončení projektu: 31. srpna 2021

Téma porady: Porada širšího realizačního týmu – zahájení projektu, dne: 7. 11. 2019
Program:
1. Seznámení s projektem - zahájení projektu
2. Ustanovení užšího realizačního týmu
3. Publicita a monitoring

1. Seznámení s projektem:
Na  základě vyhlášení výzvy č. 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II.  pro MŠ a ZŠ pro Prahu jsme uspěli se žádostí o podporu z 3. 8. 2016.
Projekt bude v naší škole probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 (tzn. 24 měsíců).
Jedná se o:
Dvouletou finanční podporu personálního zabezpečení práce školního psychologa
7x projetový den mimo školu

2. Ustanovení užšího realizačního týmu:
koordinace: Markéta Smolařová
administrativa: Jana Selicharová
zprávy školního psychologa: Helena Franke
projektový den mimo školu: Markéta Smolařová

3. Publicita a monitoring projektu:
školní psycholog: měsíční monitorovací zprávy o činnosti
projektový den mimo školu: zápis, fotodokumentace
publicita: nástěnka s informacemi o projektu (včetně loga), úprava školního webu s informacemi o projektu

OPVVV - výzva 1.

opvv logo.jpg

Název projektu: Rozvoj EU - etapa I.   
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002114

Místo konání: SZŠ Univerzum, s.r.o. Českolipská 373, Praha 9

Seznámení s projektem:
Na  základě vyhlášení výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP jsme uspěli se žádostí o podporu z 3. 8. 2016.
Projekt bude v naší škole probíhat od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 (tzn. 24 resp. 20 měsíců).
Jedná se o:
• Roční finanční podpora personálního zabezpečení práce školního psychologa
• Podpora klubu
• Podpora realizování tematických setkávání s rodiči (s externími odborníky)
• Finanční podpora na vzdělávání v rámci DVPP v rozsahu 32 hodiny (matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring)

Ustanovení užšího realizačního týmu:
koordinace: Markéta Smolařová
administrativa: Jana Selicharová


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
Prohlášení o přístupnosti
© jpsk 2012