• 1. 9. 2021 -  Zahájení školního roku 2. - 9. třída + PCR testování  
 • 1. 9. 2021 -  Zahájení školního roku 1. třída + PCR testování  
 • 6. 9. 2021 -   - 10. 9. stmelovací kurz 6.A + 6.B - Jizerské hory + TU 
 • 6. 9. 2021 -  Testování PCR - 1. - 9. třída 
 • 6. 9. 2021 -  Testování PCR 6.A + 6.B - před odjezdem na adaptační kurz + TU 
 • 16. 9. 2021 -  Třídní schůzky 2. - 5. třída - prezenční s ochranou dýchacích cest 
 • 16. 9. 2021 -  Třídní schůzky 6. - 9. třída - prezenční s ochranou dýchacích cest 
 • 6. 10. 2021 -  Dopravní hřiště 4. třída + TU (cyklistická přilba) 
 • 7. 10. 2021 -  Dopravní hřiště 5. třída + TU (cyklistická přilba) 
 • 8. 10. 2021 -  Dopravní hřiště 3. třída + TU (cyklistická přilba) 
 • 11. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 11. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 11. 10. 2021 -  6.A - vv v lese :) 
 • 13. 10. 2021 -  Etiketa - 7. třída (od 10,30, 4. h. může začít později) s sebou příbor (vidlička, nůž, lžíce, lžička) + talíř + papírový ubrousek 
 • 13. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 13. 10. 2021 -  Třídní schůzky 1. třída 
 • 13. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 14. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 14. 10. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 
 • 18. 10. 2021 -  Projektová hodina 9. třída + Helena Franke 
 • 18. 10. 2021 -  Projektová hodina 7. třída+ Helena Franke (skupina YELLOW) - orange s VČA ma 
 • 18. 10. 2021 -  Projektová hodina 7. třída + Helena Franke (skupina ORANGE) - yellow s VČA ma 
 • 18. 10. 2021 -  Projektová hodina 8. třída + Helena Franke 
 • 20. 10. 2021 -  Projektová hodina 1. třída + Helena Franke 
 • 26. 10. 2021 -  Halloween v družině - po obědě (od 12,00, od 13,00) 
 • 26. 10. 2021 -  Halloween ve třídách 
 • 26. 10. 2021 -  Kulturní den 
 • 27. 10. 2021 -  Podzimní prázdniny 
 • 29. 10. 2021 -  Podzimní prázdniny 
 • 3. 11. 2021 -  Trénink je rozhovor - 1. - 4. třída 
 • 8. 11. 2021 -  Bobříkova informatika - soutěž 6.A + 6.B (místo HV) 
 • 8. 11. 2021 -  Covid povinné testování - antigen - 1. - 9. třída - 1. h. 
 • 11. 11. 2021 -  Bobříkova informatika - soutěž 4., 5., 7. třída 
 • 11. 11. 2021 -  Pedagogická rada za I. Q. - podklady k ped. radě a ke klasifikaci v teamsech 
 • 11. 11. 2021 -  Staré pověsti české aneb Jak to všechno bylo 
 • 15. 11. 2021 -  celý den v rouškách - respirátorech - protikaranténní opatření 
 • 15. 11. 2021 -  Green team - on-line od 15,35 odkaz v mailu/v teamsech 
 • 15. 11. 2021 -  Školní testování PCR - všichni (kdo bude mít u sebe potvrzení z laboratoře z 13.-14.11 netestuje se) 
 • 18. 11. 2021 -  Bobříkova informatika - soutěž 8. + 9. třída 
 • 22. 11. 2021 -  Povinné antigenní testování - (netestují se: očkovaní a ve lhůtě do 180 dní po Covid pozitivitě) - co nejdříve po příchodu do školy - do testu v respirátorech! 
 • 23. 11. 2021 -  Medové snídaně - 1. - 4. třída 
 • 29. 11. 2021 -  Povinné antigenní testování - po příchodu na nultou, na začátku první hodiny - do negativního testu roušky - (netestují se: očkovaní a ve lhůtě do 180 dní po Covid pozitivitě) - co nejdříve po příchodu do školy - do testu v respirátorech! 
 • 1. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 5. třída 
 • 1. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 3. třída 
 • 6. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 4. třída 
 • 6. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 8. třída 
 • 6. 12. 2021 -  Prevence policie ČR - 9. třída + POL 
 • 6. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 7. třída + doprovod k jídelně 
 • 6. 12. 2021 -  Prevence policie ČR - 8. třída + DAJ 
 • 8. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 1.třída 
 • 8. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke - 2. třída 
 • 13. 12. 2021 -  Přesunuto na březen: Divadlo ve škole: Nilas a tisícihlavé stádo (cena za třídu: 3.125 Kč cca 180 - 200 Kč/žák) 
 • 13. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 6.B 
 • 13. 12. 2021 -  Projektová hodina + Helena Franke 6.A - on-line 
 • 20. 12. 2021 -  ředitelské volno 
 • 21. 12. 2021 -  ředitelské volno 
 • 22. 12. 2021 -  ředitelské volno 
 • 23. 12. 2021 -  Vánoční prázdniny 23. 12. - 2. 1. 2022 
 • 3. 1. 2022 -  Antigenní test po příchodu do školy - do negat. testu respirátory. PCR - ano 
 • 6. 1. 2022 -  Antigenní test - po příchodu do školy - žáci i zaměstnanci. 
 • 10. 1. 2022 -  Antigenní test - po příchodu do školy (bez PCR testu) - žáci i zaměstnanci. 
 • 10. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 1.třída 
 • 10. 1. 2022 -  Profi orientace - Helena Franke a Bára Straková - 8. třída 
 • 10. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 2. třída 
 • 13. 1. 2022 -  Antigenní test - po příchodu do školy - žáci i zaměstnanci. 
 • 17. 1. 2022 -  Antigenní test po příchodu do školy - žáci i učitelé - všichni 
 • 17. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 3. třída 
 • 17. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 5. třída 
 • 24. 1. 2022 -  Antigenní test - po příchodu do školy - žáci i učitelé 
 • 24. 1. 2022 -  Konzultace - on line - e-mail rodičům o možnosti konzultací - harmonogram a vypsání na školním webu (4.+5. třída končí 6. vyuč. hodinou) 
 • 24. 1. 2022 -  Třídní schůzka - 1. třída - on-line 
 • 27. 1. 2022 -  Ped. rada - pololetní + diskuse (3. třída končí 5. vyuč. hodinou) 
 • 31. 1. 2022 -  Vysvědčení poslední vyuč. hodinu - dopoledního bloku 
 • 31. 1. 2022 -  Přihlášky na SŠ (vytisknout s vysvědčením) - 9. třída - všichni, ostatní 5. + 7. třída na vyžádání 
 • 31. 1. 2022 -  Antigenní test - po příchodu do školy - žáci i učitelé 
 • 31. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 6.A 
 • 31. 1. 2022 -  Projektová hodina + Helena Franke a Bára Straková - 6.B 
 • 4. 2. 2022 -  Pololetní prázdniny 
 • 9. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + LOU 
 • 9. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + KAN 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + HOL (výměna HOL - KAN) 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + NER 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + HOL (výměna HOL - DAJ) 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + DAJ (výměna DAJ - POL) 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me (výměna NER - DAN) + NER 
 • 10. 2. 2022 -  Workshop Replug Me + HOL 
 • 14. 2. 2022 -  Termín odevzdání přihlášek na SŠ k potvrzení v kanceláři Univerza 
 • 14. 2. 2022 -  Besedárium - Velká rodinná rada - finanční gramotnost 
 • 14. 2. 2022 -  Besedárium - Velká rodinná rada - finanční gramotnost 
 • 21. 2. 2022 -  Besedárium - Velká rodinná rada - finanční gramotnost 
 • 1. 3. 2022 -  Odevzdané přihlášky na SŠ (bez talentové zkoušky) 
 • 14. 3. 2022 -  Jarní prázdniny 
 • 15. 3. 2022 -  Jarní prázdniny 
 • 16. 3. 2022 -  Jarní prázdniny 
 • 17. 3. 2022 -  Jarní prázdniny 
 • 18. 3. 2022 -  Jarní prázdniny 
 • 30. 3. 2022 -  Den otevřených dveří 
 • 6. 4. 2022 -  Zápis do 1. třídy - harmonogram dle registrace 
 • 14. 4. 2022 -  Velikonoční prázdniny 
 • 30. 5. 2022 -  Škola v přírodě - 1. + 2. třída s programem, 3. + 4. třída s plaváním 
 • 3. 6. 2022 -  návrat ŠVP - 1. - 4. třída - odjezd po programu/plavání v cca 16:00 
 • 30. 6. 2022 -  Vysvědčení první vyuč. hodinu 

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
verze: e2020
© jpsk 2012