• 1. 9. 2020 -  Zahájení školního roku 
 • 1. 9. 2020 -  Zahájení školní docházky - prvňáčci 
 • 7. 9. 2020 -  Vyučování podle rozvrhu hodin & zahájení kroužků 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky V. A, V. B 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky II. třída 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky VI. & VII. třída 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky III. třída 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky IV. třída 
 • 14. 9. 2020 -  Třídní schůzky VIII. & IX. třída 
 • 16. 9. 2020 -  Fotografování - sada 350 Kč - 1x fotka třídy + 5x fotka skupinek 
 • 9. 10. 2020 -  Odnést učebnice a sešity domů na distanční výuku. 
 • 12. 10. 2020 -  distanční režim - 12. - 16. 10. 2020 
 • 12. 10. 2020 -  prezenční režim - 12. - 16. 10. 2020 
 • 12. 10. 2020 -  prezenční režim - 12. - 16. 10. 2020 
 • 14. 10. 2020 -  Přechod na distanční výuku MS TEAMS - 14. 10. - 23. 10. 2020 
 • 16. 10. 2020 -  Odnést učebnice a sešity domů na distanční výuku. 
 • 19. 10. 2020 -  Distanční režim - MS TEAMS 19. - 23. 10. 2020 
 • 26. 10. 2020 -  podzimní prázdniny (Covid) 
 • 27. 10. 2020 -  podzimní prázdniny (Covid) 
 • 29. 10. 2020 -  podzimní prázdniny 
 • 30. 10. 2020 -  podzimní prázdniny 
 • 9. 11. 2020 -  Konzultace - on-line MS Teams 
 • 12. 11. 2020 -  Pedagogická rada za 1. Q - MS Teams 
 • 16. 11. 2020 -  ředitelské volno 
 • 18. 11. 2020 -  Návrat do školy - 1. a 2. třída 
 • 23. 11. 2020 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída 
 • 23. 11. 2020 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 30. 11. 2020 -  Termín odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou + konzervatoř 
 • 30. 11. 2020 -  Prezenční výuka 1., 2., 3., 4., 5.A, 5.B, 8., 9. třída 
 • 30. 11. 2020 -  Distanční výuka 6. + 7. třída - podle prezenčního rozvrhu hodin 
 • 4. 12. 2020 -  3. a 4. hodina - čertí rej - učitelé ve třídách dle rozpisu 
 • 7. 12. 2020 -  Prezenční výuka 1., 2., 3., 4., 5.A, 5.B, 6., 7., 9. třída 
 • 7. 12. 2020 -  Distanční výuka 8. třída - podle prezenčního rozvrhu hodin 
 • 14. 12. 2020 -  Distanční výuka 6. + 7. třída - podle prezenčního rozvrhu hodin s úpravou v tabulce 
 • 14. 12. 2020 -  Prezenční výuka 8. + 9. třída 
 • 14. 12. 2020 -  Prezenční výuka 1., 2., 3., 4., 5.A, 5.B - dle prezenčního rozvrhu (stále platí během HV bez zpěvu, během TV náhradní program, 5.A + 5.B odvolat odpol. vyuč. v pondělí, GT je on-line,) 
 • 16. 12. 2020 -  1. - 9. třída - žáci - odnést všechny pomůcky, TV, svačiny....  
 • 17. 12. 2020 -  Distanční výuka 8. + 9. třída (9. třída místo POL - MAT) 
 • 17. 12. 2020 -  Prezenční výuka - vánoční besídka ve třídě 6. + 7. (1. + 2. hodina - bez oběda) 
 • 18. 12. 2020 -  Prezenční výuka tříd 1., 2., 3., 4. + TU, od 3. h. vánoční besídka ve třídě - konec dle rozvrhu hodin 
 • 18. 12. 2020 -  Distanční třídnická hodina 6. + 7. třída + TU 
 • 18. 12. 2020 -  Prezenční vánoční besídka ve třídě - 8. (SMA), 9. třída (MAT) 1.+2. hodina bez oběda 
 • 18. 12. 2020 -  Prezenční výuka 5.A + 5.B + TU - oběd po 4. vyuč. h. 
 • 21. 12. 2020 -  ředitelské volno 
 • 22. 12. 2020 -  ředitelské volno 
 • 23. 12. 2020 -  vánoční prázdniny do 3. 1. 2020 
 • 4. 1. 2021 -  1. + 2. třída - nástup po vánočních prázdninách (prezenčně) 
 • 4. 1. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 11. 1. 2021 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída - ranní družina po nahlášení, odpolední do 17,00 
 • 11. 1. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 26. 1. 2021 -  Pedagogická rada za 1. pol. 
 • 28. 1. 2021 -  Vysvědčení (1. + 2. třída) - 4. vyuč. hodinu 
 • 28. 1. 2021 -  Přihláška na SŠ 2 ks (s vysvědčením) - tisk 
 • 29. 1. 2021 -  pololetní prázdniny 
 • 1. 2. 2021 -  Přihláška na SŠ - na vyžádání 
 • 1. 2. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 1. 2. 2021 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída 
 • 8. 2. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 8. 2. 2021 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída 
 • 8. 2. 2021 -  Pyžamový den - i ve škole při prezenční výuce :) 
 • 8. 2. 2021 -  ZŠUNI učitelé - on-line meeting v MS TEAMS 
 • 12. 2. 2021 -  Karneval ve škole - i doma? :) 
 • 15. 2. 2021 -  Potvrzení přihlášek na SŠ ředitelkou ZŠ Univerzum 
 • 15. 2. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 15. 2. 2021 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída 
 • 22. 2. 2021 -  Distanční výuka 3. - 9. třída 
 • 22. 2. 2021 -  Prezenční výuka 1. + 2. třída 
 • 26. 2. 2021 -  Odevzdání přihlášek na SŠ nejpozději do 1. 3. 2020 
 • 1. 3. 2021 -  Jarní prázdniny 1. - 7. 3. 2021 
 • 1. 3. 2021 -  Poslední termín pro odevzdání přihlášek na SŠ (doručeno). 
 • 1. 3. 2021 -  Od 19. 2. 2021 probíhají on-line registrace na zápis do 1. třídy, forma podle epidemiologické situace 
 • 8. 3. 2021 -  Distanční výuka 1. - 9. třída 
 • 17. 3. 2021 -  ČŠI - inspekční šetření distanční výuky - on-line 
 • 18. 3. 2021 -  ČŠI - inspekční šetření distanční výuky - on-line 
 • 1. 4. 2021 -  Velikonoční prázdniny 
 • 8. 4. 2021 -  Zápis do 1. třídy 2021/2022 (harmonogram dle registrace nebo distanční forma) 
 • 12. 4. 2021 -  2., 4. třída & 5.A - prezenční výuka 
 • 12. 4. 2021 -  1.,3. třída & 5.B & 6. - 9. třída - distanční výuka 
 • 12. 4. 2021 -  Zveřejnění výsledků zápisu do 1. třídy 
 • 12. 4. 2021 -  Možnost nahlédnutí do spisu - zápis do 1. třídy 2021/2022 
 • 13. 4. 2021 -  Konzultace k přijímacím zkouškám - 9. třída ČJ, MA - bez oběda 
 • 26. 4. 2021 -  2., 4. třída & 5.A - prezenční výuka 
 • 26. 4. 2021 -  1.,3. třída & 5.B & 6. - 9. třída - distanční výuka 
 • 27. 4. 2021 -  Prezenční výuka - 9. třída + potvrzení k přijímacím zkouškám - při ranním nástupu do školy 
 • 29. 4. 2021 -  Potvrzení k přijímacím zkouškám - 5. A - při ranním nástupu do školy 
 • 3. 5. 2021 -  1., 3. třída & 5.B, 6. + 7. třída - prezenční výuka 
 • 3. 5. 2021 -  2., 4. třída & 5.A, 8. + 9. třída distanční výuka 
 • 3. 5. 2021 -  Potvrzení k přijímacím zkouškám - 5. B - při ranním nástupu do školy 
 • 3. 5. 2021 -  Náhradní termín po předchozí domluvě - potvrzení k přijímacím zkouškám 
 • 4. 5. 2021 -  Náhradní termín po předchozí domluvě - potvrzení k přijímacím zkouškám 
 • 5. 5. 2021 -  Náhradní termín po předchozí domluvě - potvrzení k přijímacím zkouškám 
 • 10. 5. 2021 -  2., 4. třída & 5.A, 8. + 9. třída prezenční výuka 
 • 10. 5. 2021 -  1., 3. třída & 5.B, 6. + 7. třída - distanční výuka 
 • 17. 5. 2021 -  1. - 9. třída - antigenní testování po příchodu do školy (nástup 15 minut před první nebo nultou hodinou) 
 • 17. 5. 2021 -  1. - 9. třída - prezenční výuka podle zářiového rozvrhu hodin (není pouze keramika) 5. - 9. třída bez odpol. vyuč. 
 • 24. 5. 2021 -  1. - 9. třída - antigenní testování po příchodu do školy (nástup 15 minut před první nebo nultou hodinou) 
 • 27. 5. 2021 -  PCR testování na konci 1. vyuč. hodiny + přestávka po 1. vyuč. hodině 
 • 31. 5. 2021 -  Antigenní test - vlastní ti, kteří nebyli testovaní 27/5 (výjimka ve lhůtě do 180 dní po Covid pozitivitě). 
 • 16. 6. 2021 -  Projektový den - sociální sítě - odjezd v 8,00 
 • 17. 6. 2021 -  PCR testování na konci 1. vyuč. hodiny + přestávka po 1. vyuč. hodině - poslední PCR 2020/2021 
 • 17. 6. 2021 -  Pedagogická rada 
 • 21. 6. 2021 -  Kdo se netestoval 17/6 ve škole PCR - přinese si vlastní test - blbost, je kryty testem z 10/6 
 • 21. 6. 2021 -  Výlet - 1., 2., 3. třída + 5.B, sraz v 8,15 
 • 21. 6. 2021 -  Výlet 5.A 
 • 21. 6. 2021 -  Škola v přírodě - 4., 6., 7., 8. třída - Jizerské hory + LOU, DAN, POL, NER 
 • 23. 6. 2021 -  0. třídní schůzka budoucích prvňáčků 
 • 28. 6. 2021 -  Třídní ve svých třídách + oběda a bez kroužků  
 • 28. 6. 2021 -  jídelna nevaří 
 • 28. 6. 2021 -  Kdo se netestoval 17/6 ve škole PCR - přinese si vlastní test - platí 
 • 29. 6. 2021 -  Třídní ve svých třídách + oběda a bez kroužků  
 • 29. 6. 2021 -  jídelna nevaří 
 • 29. 6. 2021 -  Výlet do Stromovky 4. třída + LUK - sport, hry, piknik 
 • 30. 6. 2021 -  Vysvědčení (1. vyuč. h.) - bez oběda 
 • 30. 6. 2021 -  jídelna nevaří 

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
verze: e2020
© jpsk 2012
ZÁPIS 2021 na školní rok 2021/2022