• 3. 9. 2018 -   zahájení školního roku 2018/2019 
 • 3. 9. 2018 -   Vítání prvňáčků před školou 
 • 3. 9. 2018 -  Výstava ve škole - Tady nová republika 
 • 5. 9. 2018 -  Festival vědy 
 • 7. 9. 2018 -   Stmelovací pobyt Jizerské hory 
 • 15. 9. 2018 -  jazykový pobyt TORQUAY -  
 • 18. 9. 2018 -  Stmelovací pobyt  
 • 20. 9. 2018 -  Výstava hlavolamů 
 • 27. 9. 2018 -   Školení ped. pracovníků  
 • 28. 9. 2018 -  Státní svátek 
 • 1. 10. 2018 -  Přespolní běh 
 • 2. 10. 2018 -  Dopravní hřiště - jízdy (přilby) 
 • 3. 10. 2018 -  Dopravní hřiště - jízdy (přilby) 
 • 8. 10. 2018 -   Třídní schůzky 
 • 8. 10. 2018 -   Divadlo Hybernia (100 Kč) 
 • 8. 10. 2018 -  Třídní schůzky 
 • 8. 10. 2018 -   Barevný týden 
 • 9. 10. 2018 -   Parlament (kuchyňka v přízemí) 
 • 9. 10. 2018 -   Barevný týden 
 • 10. 10. 2018 -   Barevný týden 
 • 11. 10. 2018 -   Přespolní běh postup do krajského kola 
 • 11. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 11. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 11. 10. 2018 -   Barevný týden 
 • 11. 10. 2018 -  Prevence Policie ČR 
 • 12. 10. 2018 -  Barevný týden 
 • 15. 10. 2018 -  Prevence Policie ČR 
 • 16. 10. 2018 -  Soutěž: Florbal - Letňany 
 • 16. 10. 2018 -  Prevence Policie ČR 
 • 17. 10. 2018 -  Prevence Policie ČR 
 • 18. 10. 2018 -  Planeta Země - Kuba (Ládví 60 Kč) 
 • 19. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 19. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 19. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 19. 10. 2018 -   Simulované přijímací zkoušky 
 • 19. 10. 2018 -  Divadelní představení Mezi řečí 
 • 19. 10. 2018 -   Prevence Policie ČR 
 • 23. 10. 2018 -  Soutěž: Stolní tenis 
 • 29. 10. 2018 -  Podzimní prázdiny 
 • 31. 10. 2018 -  Halloweenská párty 
 • 2. 11. 2018 -  Florbal - obvodní kolo 
 • 5. 11. 2018 -   Dopravní hřiště - jízdy (přilba) 
 • 5. 11. 2018 -   Dopravní hřiště - jízdy (přilba) 
 • 6. 11. 2018 -  Čtvrtletní pedagogická rada 
 • 8. 11. 2018 -   SCIO - testy 
 • 8. 11. 2018 -   Únikovka + výstava vynálezů 
 • 8. 11. 2018 -  divadlo (ve škole) 
 • 8. 11. 2018 -   KONZULTACE - prosíme přihlašujte se až po vypsání termínů jednotlivými učiteli, družina funguje do 17,00 hodin 
 • 12. 11. 2018 -  Zimní spáči - program ekocentra 
 • 13. 11. 2018 -  schůzka parlamentu školy 
 • 20. 11. 2018 -  IQ park - výlet 
 • 22. 11. 2018 -  Florbal - obvodní kolo 
 • 22. 11. 2018 -  Schola Pragensis (v jídelně dohodnout dřívější oběd) 
 • 29. 11. 2018 -  Přednáška pro rodiče - Závislosti - soc. sítě, telefony, pc... 
 • 29. 11. 2018 -   Laser Game (8. třída bez odpol. vyuč.) 
 • 3. 12. 2018 -  Čokoládovna + svíčkárna Šestajovice 
 • 5. 12. 2018 -  Čertí rej 
 • 6. 12. 2018 -  Laser Game (9. třída bez odpol. vyuč.) 
 • 7. 12. 2018 -   Úřad práce - volba povolání 
 • 7. 12. 2018 -  Fotografování portrétů 
 • 11. 12. 2018 -  schůzka zástupců tříd - parlament 
 • 13. 12. 2018 -  program mimo školu 
 • 14. 12. 2018 -  Drážďany 
 • 20. 12. 2018 -  kytaristé - během odpoledne 
 • 20. 12. 2018 -  kuchyňka/družina 
 • 20. 12. 2018 -   Bruslení 
 • 20. 12. 2018 -  Vánoční jarmark (bez odpol. vyuč.) 
 • 20. 12. 2018 -  foto budka  
 • 20. 12. 2018 -  Protidrogový vlak 
 • 20. 12. 2018 -  vystoupení na schodech 
 • 21. 12. 2018 -   kino (bez 0. hodiny) 
 • 21. 12. 2018 -  Vánoční besídky tříd (třídní ve třídách) 
 • 3. 1. 2019 -  ředitelské volno 
 • 4. 1. 2019 -  ředitelské volno 
 • 7. 1. 2019 -  všichni 
 • 8. 1. 2019 -  Návštěva planetária: Vesmír kolem nás 
 • 13. 1. 2019 -  lyžařský zájezd (odjezd 13. 1. v 8,00 h.) 
 • 22. 1. 2019 -  Parlament - v přízemí 
 • 22. 1. 2019 -  konzultace - prosíme rodiče, aby se registrovali až po vypsání konzultací jednotlivými učiteli 
 • 28. 1. 2019 -  Školení 1. pomoc 
 • 28. 1. 2019 -  Pololetní ped. rada 
 • 28. 1. 2019 -  Školení 1. pomoc 
 • 29. 1. 2019 -  Obvodní kolo olympiády ČJ - nominovaní ze školního kola 
 • 31. 1. 2019 -   VYSVĚDČENÍ (1. + 2. třída - 4. vyuč. h., 3. - 9. h. 5. vyuč. h.) 
 • 1. 2. 2019 -  pololetní prázdniny 
 • 7. 2. 2019 -   Divadlo Spejbla a Hurvínka (280 Kč) 
 • 11. 2. 2019 -  Školení 1. pomoc (dle rozpisu v suplování) 
 • 11. 2. 2019 -  Školení 1. pomoc 
 • 11. 2. 2019 -  Dny otevřených dveří 
 • 11. 2. 2019 -  Školení 1. pomoc 
 • 14. 2. 2019 -  Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (kat. 6. a 7. tř.) 
 • 15. 2. 2019 -  Termín odevzdání přihlášek na střední školy - potvrzení vých. poradce 
 • 18. 2. 2019 -  Jarní prázdniny 
 • 26. 2. 2019 -  Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (kat. 8. a 9. tř.) 
 • 26. 2. 2019 -   Parlament - v přízemí 
 • 1. 3. 2019 -  Prevence MP Praha 9 - 5.A, 6.A, 9.A, 
 • 1. 3. 2019 -  Prevence MP Praha 9 - 7.A, 8.A 
 • 20. 3. 2019 -  Divadlo Minor 
 • 25. 3. 2019 -  Simulace přij. zk. 
 • 25. 3. 2019 -  Planeta Země - Kolumbie (70 Kč) 
 • 25. 3. 2019 -  Dny otevřených dveří 
 • 27. 3. 2019 -  Den otevřených dveří  
 • 1. 4. 2019 -  Zápis do 1. třídy 2019/2020 
 • 11. 4. 2019 -   McDonald´s Cup 
 • 11. 4. 2019 -  Pedagogická rada 
 • 12. 4. 2019 -  1. termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory 
 • 15. 4. 2019 -  2. termín přijímacích zkoušek na čtyřleté obory 
 • 15. 4. 2019 -  Přijímací řízení do 6. třídy 
 • 16. 4. 2019 -  1. termín přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory 
 • 17. 4. 2019 -  2. termín přijímacích zkoušek na šestileté a osmileté obory 
 • 18. 4. 2019 -  Velikonoční prázdniny 
 • 19. 4. 2019 -  Velikonoce 
 • 22. 4. 2019 -  Velikonoce 
 • 23. 4. 2019 -  konzultace - prosíme rodiče, aby se registrovali až po vypsání konzultací jednotlivými učiteli 
 • 26. 4. 2019 -  Fotografování tříd, skupin a sboru (45 Kč/ks foto třídy, skupinka foto 30 Kč/ks) 
 • 4. 5. 2019 -  Anglie 27. 4. - 4. 5. York - jazykový pobyt 
 • 7. 5. 2019 -  Pixar - 30 let animace - výstava 
 • 9. 5. 2019 -  ředitelské volno 
 • 10. 5. 2019 -  ředitelské volno 
 • 13. 5. 2019 -  jednotná přijímací zkouška - všechny obory SŠ - náhradní termín 
 • 13. 5. 2019 -  ŠVP 
 • 14. 5. 2019 -  jednotná přijímací zkouška - všechny obory SŠ - náhradní termín 
 • 14. 5. 2019 -   Divadlo 
 • 14. 5. 2019 -  Sportovní den MČ Praha 9 
 • 15. 5. 2019 -  Sportovní den MČ Praha 9 
 • 17. 5. 2019 -  Dopravní hřiště jízdy + přilby 
 • 20. 5. 2019 -  Dopravní hřiště jízdy + přilby 
 • 22. 5. 2019 -  Plážové hry 
 • 23. 5. 2019 -  Přednáška pro rodiče - stravování 
 • 24. 5. 2019 -   Finanční gramotnost - únikovka 
 • 24. 5. 2019 -   Pomněnkový den (den pohřešovaných dětí 25. 5.) 
 • 24. 5. 2019 -  Finanční gramotnost - únikovka 
 • 28. 5. 2019 -   Phytagoriáda - Praha 8 
 • 28. 5. 2019 -  Starters, Movers - jazykové zkoušky (ve škole) 
 • 28. 5. 2019 -  Program mimo školu - výlet (Botanicus) 
 • 31. 5. 2019 -  Německý jazyk - zkouška FIT I., FIT II. 
 • 31. 5. 2019 -   - Green Day - přednášky o rostlinách 
 • 31. 5. 2019 -  Dopravní hřiště jízdy + přilby 
 • 1. 6. 2019 -  Jazyková zkouška 
 • 8. 6. 2019 -  Jazyková zkouška 
 • 10. 6. 2019 -   Divadlo Hybernia (100 Kč) 
 • 10. 6. 2019 -  ŠVP s plaváním - Šumava - Srní 
 • 10. 6. 2019 -  ŠVP - Krkonoše - Stráž 
 • 10. 6. 2019 -  ŠVP  
 • 13. 6. 2019 -  Národní památník hrdinů heydrichiády - Resslova 
 • 14. 6. 2019 -  Dopravní hřiště jízdy + přilby 
 • 17. 6. 2019 -  Zlatovláska - balet (vstupné 150 Kč) 
 • 17. 6. 2019 -  schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
 • 17. 6. 2019 -  Rakousko 
 • 24. 6. 2019 -  závěrečná pedagogická rada 
 • 24. 6. 2019 -  Metodické setkání - hodnocení 
 • 26. 6. 2019 -  Zahradní slavnost - International Day 
 • 28. 6. 2019 -  vysvědčení 

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
© jpsk 2012