Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk.r. 2024/2025 Soukromé základní školy UNIVERZUM, s.r.o.
konaného dne 3. 4. 2024

K zápisu se dostavilo 78 dětí. Počet přijímaných žáků je 20.

Přijatí žáci – sourozenci a vylosovaní uchazeči

č. 1.-   OaL
č. 2.-   AEO
č. 3.-   71r
č. 4.-   x1h
č. 5.-   wWr
č. 6.-   Cpn
č. 7.-   01p
č. 8.-   rQf
č. 9.-   rC3
č. 10.-   N3n
č. 11.-   ckX
č. 12.-   j7X
č. 13.-   7IG
č. 14.-   7aM
č. 15.-   w1n
č. 16.-   lw2
č. 17.-   Wl8
č. 18.-   SW2
č. 19.-   AFR
č. 20.-   Fjs

Nepřijatí žáci – pokud chcete být vedení v postavení náhradníka, pro případ, že se uvolní místo po přijatém dítěti, sdělte nám to e-mailem, nikoli odvoláním (to neslouží k náhradnímu přijetí, ale pouze k přezkoumání, zda se v daném případě nestala chyba, a vyvolává správní řízení s Magistrátem hl. m. Prahy). Pozice v seznamu nevyjadřuje pořadí nepřijatého dítěte.

Nevylosovaní uchazeči

   9bg
   yDK
   QuR
   iMW
   iQV
   ySt
   HmV
   5XN
   O2V
   wt7
   zJ9
   DF6
   Fkw
   VEK
   urY
   HK1
   r7J
   0om
   8te
   QVS
   DPG
   oHr
   lcA
   CqI
   5Dp
   65o
   Pwg
   BFo
   Cw6
   10p
   YnO
   0MI
   ZEX
   a5B
   uA8
   qeW
   ZaZ
   aqy
   TcZ
   fho
   aIc
   HDt
   khj
   JeN
   Y4a
   Tmn
   ijC
   Mg8
   KQj
   uoP
   p0U
   GoO
   8sF
   4Q2
   ceL
   aHM

Uchazeči vyřazení z losování pro odklad školní docházky

   9WW
   zTW