Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021 Soukromé základní školy UNIVERZUM, s.r.o.
ze dne 1. 4. 2020

K zápisu se dostavilo 58 dětí. Počet přijímaných žáků je 18.

Přijatí žáci – sourozenci a vylosovaní uchazeči s registračním číslem (získaným po 22. 3. 2020 – nový zápis)

1.- č.16
2.- č.7
3.- č.26
4.- č.18
5.- č.33
6.- č.29
7.- č.5
8.- č.10
9.- č.30
10.- č.6
11.- č.31
12.- č.25
13.- č.11
14.- č.13
15.- č.22
16.- č.32
17.- č.15
18.- č.9

Nepřijatí žáci – pokud chcete být vedení v postavení náhradníka, pro případ, že se uvolní místo po přijatém dítěti, sdělte nám to emailem, nikoli odvoláním (to neslouží k náhradnímu přijetí, ale pouze k přezkoumání, zda se v daném případě nestala chyba, a vyvolává správní řízení s Magistrátem hl. m. Prahy)

Nevylosovaní uchazeči s registračním číslem (získaným po 22. 3. 2020 – nový zápis)

č.2
č.3
č.4
č.8
č.12
č.14
č.17
č.19
č.20
č.21
č.23
č.24
č.28
č.34
č.35
č.36
č.37
č.38
č.39
č.40
č.41
č.42
č.43
č.44
č.45
č.46
č.47
č.48
č.49
č.50
č.51
č.52
č.53
č.54
č.55
č.56
č.57
č.58

Seznam nepřijatých uchazečů je řazen podle čísla dítěte, nevyjadřuje žádné pořadí pro účely náhradníků. Pokud chcete být zařazeni mezi náhradníky, které budeme oslovovat při případném uvolnění místa, je třeba škole napsat emailem, že máte o místo náhradníka zájem!

Uchazeči vyřazení z losování pro odklad školní docházky

č.1
č.27