NOVÝ ZÁPIS - aktualizováno dle situace s COVID-19

Rodiče, kteří své dítě registrovali dosud nebo rezervovali místo k zápisu, prosím o novou registraci, vzhledem k odlišné povaze zápisu byl původní zápis stornován.

Před podáním přihlášky je nutná registrace na školním webu www.zsuniverzum.cz, po které Vám bude vygenerovaný anonymizovaný kód Vašeho dítěte, ten si pečlivě uschovejte. Poté nám prosím doručte Žádost o přijetí., která vám bude spolu s dalšími informacemi zaslána po schválení vaší registrace

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (vhození do poštovní schránky školy během 1. dubna od 9,00 do 15,00 hodin).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Vzhledem k situaci akceptujeme i zsalání scanu prihlasky emailem.

Registrace je uzavřena. Již nelze provádět nové registrace k zápisu.

Výsledky zápisu budou publikovány od 3. 4. 2020 00:00:00.