Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021 Soukromé základní školy UNIVERZUM, s.r.o.

Zápis je uzavřen, publikace výsledků byla po zákonem určené době stažena, pro získání informací o výsledcích zápisu kontaktujte kancelář školy