Vše co potřebujete k zápisu

Přejít rovnou na Registraci (ve stránce níže)

ZÁPIS do první třídy

2021/2022 

On-line registrace jsou otevřeny do 1. 4. 2021   

Zápis proběhne: 8. 4. 2021 ve Vámi rezervovaném čase po podání žádosti o přijetí (v případě změny formy zápisu - na distanční zápis - obdržíte tuto informaci e-mailem, registrační číslo zůstává platné)    

Termín losování: 9. 4. 2021

Možnost nahlédnutí do spisu: 12. 4. 2021 v 9,00 hodin (V případě distančního zápisu: škola v zájmu zajištění ochrany zdraví všech zúčastněných osob mimořádně neumožní nahlížení do správního spisu zákonným zástupcům dítěte, když jedinou listinou, který bude správní spis u každého zájemce o přijetí k základnímu vzdělání na naší škole obsahovat, bude pouze jimi vyplněná žádost o přijetí.)

Termín zveřejnění přijatých žáků: 12. 4. 2021 od 12,00 hodin

Kontaktní osoba pro dotazy a řešení problémů: Mgr. Markéta Smolařová, MBA, telefon 777219110

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy 2021/2022 proběhne dne 8. dubna 2021. I letos máme vysoký počet sourozenců, které zvýhodníme a z ostatních uchazečů budeme losovat. Losování proběhne dne 9. dubna 2021 a provede ho ředitelka školy v přítomnosti zástupců členů školské rady a školního poradenského pracoviště. Máte-li o naši školu zájem je nutné dítě (narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) písemně přihlásit podle níže uvedených specifikací. Nevylosované děti zůstanou na pozici náhradník, bude-li mít o tuto pozici zájem, sdělte to prosím e-mailem do kanceláře školy, odvolání řeší Magistrát hl. m. Prahy a zkoumá pouze procesní správnost zápisu.

Kritéria: zvýhodněný sourozenec ve škole, losování, počet přijímaných žáků je 18

Před podáním žádosti je nutná registrace na školním webu www.zsuniverzum.cz, po které Vám bude vygenerovaný anonymizovaný kód Vašeho dítěte, ten si pečlivě uschovejte. Poté nám prosím doručte Žádost o přijetí.

Podání žádosti o přijetí
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (em6sje2),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou,
4. osobní podání (vhození do poštovní schránky školy během 1. dubna od 9,00 do 15,00 hodin)
:
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné Žádost o přijetí do 8. 4. 2021 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
5. vzhledem k aktuální situaci budeme akceptovat i nascanované podepsané Žádosti o přijetí zaslané e-mailem. Originál si předáme při zápise.

Škola nevyžaduje doložení rodných listů.
Na přihlášky doručené od 2. dubna 2021 nebude brán zřetel.

Mgr. Markéta Smolařová, MBA
V Praze 8. února 2021


Pokud již máte přístupový kód, zadejte ho
Přístupový kód:

Zaregistrujte své dítě k zápisu
Pokud jste již registraci jednou provedli, vyčkejte na zaslání emailu na vámi zadanou adresu. Bude vám zaslán přístupový kód spolu s dalšími důležitými informacemi. k zápisu. Neprovádějte duplicitní registrace!
Jméno rodiče*:
Příjmení rodiče*:
Email*:
Telefon:
Dat. schránka:
Ulice*:
Město*:
PSČ*:
Jméno dítěte*:
Příjmení dítěte*:
Datum narození*:
Pohlaví*:
Sourozenci u nás:
Do poznámky uveďte další důležité údaje, ev. údaje o druhém dítěti, pokud chcete zapsat sourozence.
Poznámka:
: *Souhlasím se zpracováním zadaných osobních údajů pro účely zápisu do ukončení zápisu.
Opište znaky z obrázku*:
Údaje označené * je třeba vyplnit, bez toho nelze registraci provést!