Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk.r. 2021/2022 Soukromé základní školy UNIVERZUM, s.r.o.
konaného dne 8. 4. 2021

K zápisu se dostavilo 59 dětí. Počet přijímaných žáků je 18.

Přijatí žáci – sourozenci a vylosovaní uchazeči

č. 1.-   YdA
č. 2.-   Hn9
č. 3.-   oDb
č. 4.-   wKb
č. 5.-   1aq
č. 6.-   2Lx
č. 7.-   Abm
č. 8.-   XC9
č. 9.-   Goi
č. 10.-   cln
č. 11.-   FeW
č. 12.-   xka
č. 13.-   k5E
č. 14.-   RuW
č. 15.-   tka
č. 16.-   GUa
č. 17.-   RIp
č. 18.-   Opi

Nepřijatí žáci – pokud chcete být vedení v postavení náhradníka, pro případ, že se uvolní místo po přijatém dítěti, sdělte nám to emailem, nikoli odvoláním (to neslouží k náhradnímu přijetí, ale pouze k přezkoumání, zda se v daném případě nestala chyba, a vyvolává správní řízení s Magistrátem hl. m. Prahy)

Nevylosovaní uchazeči

   q6w
   bdR
   wvy
   9an
   gwf
   i9d
   bLR
   cU6
   Lcq
   Cmr
   bKd
   fLN
   12m
   6XE
   Zrs
   Rxa
   AUr
   vcq
   9Nm
   dU8
   1MX
   Y6a
   nmR
   NqV
   9xf
   PZF
   s5b
   SiJ
   6b7
   9TR
   Unx
   Jwq
   at0
   PV6
   O80
   nmt
   sMj
   5eg
   prI

Uchazeči vyřazení z losování pro odklad školní docházky

   Yok
   ciE