MN_BASE
MN_SPONSORS
MN_YEAR
MN_LANG
MN_GALERY
MN_COUNCIL
MN_PARLAMENT
MN_CLASS
MN_LOGIN
 • 1. 9. 2016 -   Zahájení školního roku 2016/2017 
 • 1. 9. 2016 -   Zahájení školní docházky 
 • 7. 9. 2016 -  Festival vědy 
 • 12. 9. 2016 -  začínají kroužky a NP 
 • 18. 9. 2016 -  jazykový pobyt Irsko 
 • 22. 9. 2016 -  Výlet  
 • 27. 9. 2016 -   Toulcův dvůr 
 • 30. 9. 2016 -   Coca cola cup 
 • 3. 10. 2016 -   Přespolní běh 
 • 5. 10. 2016 -  schůzka školního parlamentu 
 • 10. 10. 2016 -   Třídní schůzky 
 • 10. 10. 2016 -  Třídní schůzky 
 • 14. 10. 2016 -  Berlín 
 • 17. 10. 2016 -  Výlet do sklárny v Nižboru + medvědi v Berouně 
 • 19. 10. 2016 -  Koncert 
 • 20. 10. 2016 -   1. pomoc HEPLIK 
 • 20. 10. 2016 -  1. pomoc HELPIK 
 • 24. 10. 2016 -  Dopravní hříště - jízdy 
 • 25. 10. 2016 -   Skanzen - Přerov nad Labem 
 • 25. 10. 2016 -  Dopravní hříště - jízdy 
 • 31. 10. 2016 -  Velká party v maskách 
 • 2. 11. 2016 -  Florbal  
 • 7. 11. 2016 -  Pedagogická rada 
 • 8. 11. 2016 -  Florbal - starší žáci 
 • 9. 11. 2016 -  Divadlo Hybernia 
 • 14. 11. 2016 -   Třídní schůzky prvních tříd 
 • 14. 11. 2016 -  Konzultace 
 • 24. 11. 2016 -  Schola Pragensis 
 • 25. 11. 2016 -  Florbal - mladší žáci 
 • 5. 12. 2016 -  Čertí rej 
 • 6. 12. 2016 -  Fotografování / kalendář 
 • 8. 12. 2016 -  Soutěž NJ 
 • 12. 12. 2016 -   Besídka pro rodiče 1.B 
 • 12. 12. 2016 -   Besídka pro rodiče 1.A  
 • 12. 12. 2016 -  Prevence MP Praha 9 
 • 13. 12. 2016 -  přednáška Jane Goodallové 
 • 14. 12. 2016 -  Festival 
 • 14. 12. 2016 -   Dny otevřených dveří 
 • 15. 12. 2016 -  Svíčkárna - výlet 
 • 19. 12. 2016 -  Vánoční jarmark 
 • 19. 12. 2016 -   Anděl Páně 2 
 • 20. 12. 2016 -  besídky tříd 
 • 21. 12. 2016 -  ředitelské volno 
 • 22. 12. 2016 -  ředitelské volno 
 • 2. 1. 2017 -  Vánoční prázdniny 
 • 3. 1. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 4. 1. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 5. 1. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 6. 1. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 9. 1. 2017 -   Třídní schůzka  
 • 9. 1. 2017 -  Tříkrálová besídka 
 • 10. 1. 2017 -   Domov důchodců - návštěva 
 • 10. 1. 2017 -  Dny otevřených dveří 
 • 15. 1. 2017 -  Lyžařský zájezd 
 • 24. 1. 2017 -   AJ soutěž - OA Holešovice 
 • 24. 1. 2017 -  Obvodní kolo olympiády v MA 
 • 26. 1. 2017 -  Pololetní ped. rada 
 • 31. 1. 2017 -  úniková hra 
 • 14. 2. 2017 -  návštěva Parlamentu ČR 
 • 15. 2. 2017 -  Olympiáda NJ 
 • 16. 2. 2017 -  Dny otevřených dveří 
 • 21. 2. 2017 -  KARNEVAL 
 • 23. 2. 2017 -  Schůzka rodičů - LVK 
 • 4. 3. 2017 -  Lyžařský zájezd 
 • 6. 3. 2017 -  DIVADLO 
 • 9. 3. 2017 -  Filomový klub ve 2. patře 
 • 22. 3. 2017 -  školení 
 • 23. 3. 2017 -  FOR HABITAT výstava 
 • 27. 3. 2017 -   Termín předání přihlášek na jaz. zkoušky 
 • 28. 3. 2017 -  Poetické setkávání 
 • 29. 3. 2017 -   Poetické setkávání 
 • 29. 3. 2017 -   Památník národního písemnictví 
 • 29. 3. 2017 -  Soutěž AJ  
 • 30. 3. 2017 -  Soutěž Zlatý list 
 • 31. 3. 2017 -   Picnic Petřín 
 • 31. 3. 2017 -   Jarní vycházka 
 • 3. 4. 2017 -   Prevence - Policie ČR 
 • 3. 4. 2017 -   Prevence - Policie ČR 
 • 4. 4. 2017 -   Prevence - Policie ČR 
 • 4. 4. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 8. 4. 2017 -  Krajské kolo Poetického setkávání 
 • 10. 4. 2017 -  Velikonoční dílny 
 • 10. 4. 2017 -   Planeta Země  
 • 11. 4. 2017 -  Pedagogická rada 
 • 11. 4. 2017 -   Dopravní hřiště (ve třídě) 
 • 20. 4. 2017 -   Exkurze ČT  
 • 21. 4. 2017 -  Prevence Policie ČR 
 • 24. 4. 2017 -  Přijímací řízení do 6. a 8. třídy 
 • 24. 4. 2017 -   Dopravní hřiště (přilba, jízdy) 
 • 25. 4. 2017 -   McDonald´s Cup 
 • 25. 4. 2017 -  Dopravní hřiště (přilba, jízdy) 
 • 26. 4. 2017 -  McDonald´s Cup 
 • 27. 4. 2017 -  sběr papíru 
 • 29. 4. 2017 -  jazykový pobyt - Anglie 
 • 3. 5. 2017 -  Vybíjená dívky 
 • 4. 5. 2017 -  Filmový klub 
 • 6. 5. 2017 -  jazykový pobyt - Anglie 
 • 15. 5. 2017 -  Phytagoriáda - obv. kolo 
 • 17. 5. 2017 -  Phytagoriáda  
 • 17. 5. 2017 -   matematická soutěž 
 • 17. 5. 2017 -  Třídní schůzka budoucích prvňáčků 
 • 18. 5. 2017 -   Divadlo 
 • 22. 5. 2017 -  Divadlo Hybernia 
 • 23. 5. 2017 -  Výlet na Vyšehrad 
 • 25. 5. 2017 -  Program mimo školu 
 • 25. 5. 2017 -   Lezecká stěna 
 • 25. 5. 2017 -   Divadlo 
 • 25. 5. 2017 -  YLE zkoušky - Starters, Movers 
 • 27. 5. 2017 -  Švp 1.B & 4. třída 
 • 1. 6. 2017 -  Sportovní turnaj - vybíjená, beach volejbal 
 • 2. 6. 2017 -  návrat ze ŠVP 
 • 6. 6. 2017 -  Sportovní hry MČ Praha 9 
 • 7. 6. 2017 -   Fotbal 
 • 7. 6. 2017 -  Sportovní hry MČ Praha 9 
 • 9. 6. 2017 -  Divadlo  
 • 12. 6. 2017 -   Výlet Loučeň 
 • 12. 6. 2017 -  ŠVP  
 • 16. 6. 2017 -  Fit in Deutsch 
 • 20. 6. 2017 -   Třídní schůzka 
 • 20. 6. 2017 -  Fotografování tříd, skupinek a ped. sboru 
 • 21. 6. 2017 -   Body exhib. 
 • 21. 6. 2017 -   Aquapark - cena za projekt férová třída 
 • 22. 6. 2017 -  Závěrečná ped. rada 
 • 25. 6. 2017 -  ŠVP  
 • 26. 6. 2017 -  Garden party 
 • 30. 6. 2017 -  vysvědčení 

Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionProŠkoly.cz
© jpsk 2012